Hướng dẫn kỹ thuật

  • Phương án nổ mìn

    Hướng, trình tự khai thác, thay đổi về điều kiện địa chất, địa hình theo chu kỳ khai thác và ảnh hưởng có thể có đến công tác nổ mìn; ảnh hưởng đến các công trình, nhà dân xung quanh.

  • Máy tách đá không nổ mìn

    Với điều kiện không thể dùng mìn để phá đá hoặc bê tông. Hiện nay có giải pháp phá tách bằng bột nở, phương pháp này có ưu điểm là vốn đầu tư ban đầu thấp nhưng nhược điểm là giá thành thi công, sản phẩm cao và tốc độ thi công chậm. Hiện nay có giải pháp mới là máy tách bằng áp suất cao không gây nguy hiểm, chấn động và tiếng ồn và tốc độ phá tách cực nhanh, có thể dùng được trong môi trường dễ cháy nổ mà không hề có nguy cơ mất an toàn.

  • Phá đá không cần nổ mìn

    Trong qúa trình phát triển và xây dựng mới các công trình, việc phá hủy các công trình cũ, việc khai thác vật liệu đá trở nên là một nhu cầu cấp bách của ngành xây dựng . Hiện nay đa số đều sử dụng công nghệ truyền thống là dùng chất nổ. Xong nhược điểm của công nghệ này là tiến độ chậm